Keynotespreker bekend!

Hoogleraar Jan Jonkers

11 March 2019

Tijdens de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs geeft Jan Jonkers, hoogleraar duurzaam ondernemen en auteur van verschillende boeken, zijn visie op het thema: 'Voed de toekomst'. 

Korte omschrijving
De bijl aan de wortel zonder de boom om te willen hakken
We leven in een tijd van transities. Drie om precies te zijn: de energietransitie, de klimaat opgave en de circulaire economie. Deze triple-transitie is heel bijzonder want het richt zich op de radicale verduurzaming van onze economie en maatschappij.

Maar wat zijn dat eigenlijk, transities? Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze te herkennen en waarom gaat het om iets fundamenteel anders dan bij een organisatieverandering of een transformatie. In zijn keynote probeert Jan Jonker (hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen) conceptueel én praktisch helderheid te geven over deze begrippen en hun samenhang.