Organisatoren

SURF, Studenten voor Morgen, Het Groene Brein, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Green IT Amsterdam en de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid organiseren samen NDDHO19. Benieuwd naar wie er in het team zit voor de Nationale Dag voor Duurzaamheid 2019 ? Ontdek het team. 

SURF

In de coöperatie SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties, met als doel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verhogen.

Voor SURF betekent duurzaamheid: verantwoord omgaan met menselijke en natuurlijke bronnen. Samen met de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, UMC’s en mbo's wil SURF daarin vooroplopen. Zowel in activiteiten en diensten, als ook in bedrijfsvoering. Daarom is duurzaamheid een van de speerpunten in het Meerjarenplan 2019-2022 van SURF.

www.surf.nl 

Morgen, studentennetwerk voor een duurzame toekomst

Morgen is zowel een netwerk van 32 lokale studentenorganisaties als een landelijke vrijwilligersorganisatie. Met studenten uit heel Nederland werkt Morgen aan het informeren en activeren van studenten rondom duurzaamheid. Morgen zet zich in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten, waarin studenten een belangrijke rol spelen.

Jaarlijks rankt Morgen universiteiten en hogescholen op basis van duurzaamheidscriteria en transparantie in de SustainaBul. Daarnaast reikten zij op de Dag van de Duurzaamheid 2012 namens duizenden studenten in Nederland het Manifest van Morgen uit aan besturen van hogeronderwijsinstellingen, met daarin tien aanbevelingen voor de integratie van duurzaamheid in het curriculum.

www.studentenvoormorgen.nl 

 

Het Groene Brein

Het Groene Brein opgericht in 2012 heeft als missie: het realiseren van een circulaire, inclusieve economie. Het Groene Brein helpt bedrijven nieuwe, duurzame en innovatieve businessmodellen te implementeren met de laatste kennis uit de wetenschap. 

Het Groene brein is een netwerk van ruim 140 wetenschappers met disciplinaire kennis. Deze wetenschappers hebben de wens om met verschillende disciplines samen te werken aan praktijkcases van organisaties of bedrijven. De wetenschappers zijn op persoonlijke titel verbonden met Het Groene Brein en zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en 16 hogescholen.

www.hetgroenebrein.nl  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

In Nederland hebben de overheid en het onderwijsveld afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie: meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE). Het resultaat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 jaarlijks gemiddeld met twee procent. Wie deelneemt aan de meerjarenafspraken, zoals alle universiteiten en hogescholen in Nederland, kan gerichte ondersteuning ontvangen. Daarnaast is ICT & Innovatie een belangrijk aandachtspunt binnen de topsectoren aanpak, hier is ICT immers als doorsnijdend thema benoemd. RVO.nl en SURF zijn de hoofdfinanciers van de NDDHO18.

www.rvo.nl 

SIG Groene ICT en Duurzaamheid

De special interest group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid is een kennisgemeenschap (community) in de ho-sector en heeft als doel om bij te dragen aan het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid van en door ICT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering binnen de sector. De SIG vormt een platform van SURF en de leden ontwikkelen en delen kennis over groene ICT en duurzaamheid en gebruiken die kennis ook binnen de eigen universiteit of hogeschool. Daarnaast bevordert de SIG samenwerking tussen instellingen.

De LinkedIn groep van de SIG is een open forum en telt momenteel meer dan 375 participanten, die deels ook van buiten de ho-sector afkomstig zijn.

Website SIG Groene ICT en Duurzaamheid 

Green IT Amsterdam

Stichting Green IT Amsterdam is een consortium van ongeveer 45 publieke en private deelnemende organisaties (datacenters, IT-bedrijven, energie & engineering bedrijven en kennisinstellingen) die als "green IT leaders" bereid zijn hun expertise te delen en samen te werken aan innovatie en R&D-projecten op het gebied van greening of IT, greening by IT en de ontwikkeling van een green collar economy.

www.greenitamsterdam.nl