Programma 2019

Een programma vol met inspirerende sprekers, workshops en sessies vanuit verschillende disciplines rondom duurzaamheid. 

Download het programma in PDF >>

9.00 - 9.30: Ontvangst & Registratie

Welkom bij de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs 2019. 

Tip: om de registratie zo efficient mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je je ticket (= e-mail die je hebt ontvangen na je aanmelding) klaar te hebben staan op je telefoon. 

9.30 - 9.45: Opening

Josefine RookDiederik Zijdeveld en Imke van Gaal (Avans Hogeschool) openen de Nationale Dag voor Duurzaamheid 2019. 

9.45 - 10.10: Keynotespreker Jan Jonker

We leven in een tijd van transities. Drie om precies te zijn: de energietransitie, de klimaatopgave en de circulaire economie. Deze triple-transitie is heel bijzonder want richt zich op de radicale verduurzaming van onze economie en maatschappij. Maar wat zijn dat eigenlijk, transities? Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze te herkennen en waarom gaat het om iets fundamenteel anders dan bij een organisatieverandering of een transformatie?

In deze bijdrage geeft Jan Jonker (hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen) conceptueel én praktisch helderheid over deze begrippen en hun samenhang. 

10.10 - 10.45: Talks

Inspirerende Talks verzorgd door:

Wat doe JIJ nou? Green Offices Talk
Spreker: Lisa  Heyman 
Het gaat soms niet per se om wat de uitkomst is van wat je doet, maar dat je je met duurzaamheid bezig houd. Dit werkt aanstekelijk, aldus Lisa. Zij wil in haar talk overbrengen hoe jouw woorden (en intenties) het gedrag van andere mensen kunnen beïnvloeden, en dat daardoor jouw in-actie soms juist actie teweegbrengt.

Business Innovation Avans Talk
Sprekers: Anne van Hoeven en Spijk Geene
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie: de speerpunten van de opleiding Business Innovation. Wij zijn twee enthousiaste studenten die graag willen inspireren, over hoe wij de dingen net even anders aanpakken en hoe wij het verschil willen en kunnen maken binnen het werkveld. Het belooft een bomvolle pitch te worden waar onderwerpen zoals onze werkwijze, filosofie en persoonlijke ambitie aan bod komen.

Human capital in transitie Talk
Spreker: Marsha Wagner, programmadirecteur Human Capital Topsector Energy
Hoe kan ‘netwerkleren’ bijdragen aan het innovatievermogen van Nederland en andersom? In 2018 is het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid geïntroduceerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn vijf missies en dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s geformuleerd. In mijn presentatie zal ik toelichten hoe de Topsectoren de verbinding willen maken met innovatie en human capital middels Learning Communities.

10.45 - 11.10: Koffie/Thee pauze

Geniet tijdens de pauze van koffie en thee met een lekkere (plantaardige) versnapering. 

11.10 - 11.15: Wissel

Tijd om naar de juiste locatie van de workshops en sessies te gaan. 

Parallelsessies

toekomst

De parallelsessies bestaan uit vier tracks met ieder zijn eigen thema. 

Track 1: Digitalisering
Hoe kan IT en digitalisering een bijdrage leveren aan duurzaamheid? In deze track meer inspiratie over deze onderwerpen. 

Bekijk alle sessies in track 1 >

Track 2:  Circulaire Economie
Hoe kunnen we van een take, make, waste-economie naar een circulaire economie? Hoe kunnen we grondstoffen zo goed mogelijk opnieuw benutten en cirkels sluiten? In deze track gaan zowel wetenschappers als bedrijven in op de concrete uitdagingen en wat die voor het onderwijs en onderzoek betekenen.

Bekijk alle sessies in track 2

Track 3: Energie 
We gebruiken energie. Als samenleving, als individu, als instelling. Laat je inspireren hoe anderen omgaan met het thema energie als geheel en door verschillende praktijkcases.

Bekijk alle sessies in track 3 >

Track 4: Voedsel
Afgelopen jaren is het steeds duidelijk dat de productie en consumptie van voedsel een grote bijdrage levert aan klimaatverandering. Daarom is de transitie naar een duurzamere manier van voeden cruciaal in de wereld van nu. In deze track worden verschillende invalshoeken van de voedseltransitie belicht: van praktische tips tot een uiteenzetting van uitdagingen en mogelijkheden. 

Bekijk alle sessies in track 4

Track 5: Algemeen
Onverwachte samenwerkingen op gebied van duurzaamheid. Deze track benadert duurzaamheid in het algemeen vanuit een compleet nieuw licht. 

Bekijk alle sessies in track 5 >

11.15 -12.05: Parallelsessies ronde 1

Track 1: Digitalisering
Sessie 1.1: MVO Prestatieladder en Duurzame IT 
Spreker: Fred Plooijer
Lees meer over deze sessie >

Track 2: Circulaire economie
Sessie 2.1: Circulaire Skills
Spreker: Giuseppe van der Helm 
Lees meer over deze sessie > 

Track 3: Energie
Sessie 3.1: Verborgen impact 
Spreker: Marcel Spaas 
Lees meer over deze sessie > 

Track 4: Voedsel
Sessie 4.1: Meat, dairy and more: climate change challenges and opportunities for the EU from a material flow perspective  (this presentation is in English)
SpeakerStephen Ivan aan den Toorn, Utrecht University
Lees meer over deze sessie >

Track 5: Algemeen
Sessie 5.1: Geloven in de duurzaamheid
Spreker: Gerard de Korte
Lees meer over deze sessie

12.05 - 12.10: Wissel

Wisselen naar de juiste locatie van de volgende parallelsessie.

12.10 - 13.00: Parallelsessies ronde 2

Track 1: Digitalisering
Sessie 1.2: Trends and challenges for ICT in the circulair economy (this session is in English)
Spreker: Jeroen van der Tang
Read more about this session >

Track 2: Circulaire economie
Sessie 2.2: Duurzame inkoopmacht
Spreker: Maurice Bouwhuis
Lees meer over deze sessie >

Track 3: Energie
Sessie 3.2: Van lineaire naar circulaire energievoorziening
Sprekers: Stef Boesten en Wilfried Ivens
Lees meer over deze sessie >

Track 4: Voedsel
Sessie 4.2:  Verlaag je klimaatimpact én vergroot je gezondheid
SprekerLobke Faasen
Lees meer over deze sessie > 

Track 5: Algemeen
Sessie 5.2: Duurzaamheid als publiekstrekker
Spreker: Christian Scheres en Edwin de Kinderen
Lees meer over deze sessie > 

13.00 - 13.50: Markt & Lunch

In het Grand Café kun je genieten van een volledig plantaardige duurzame lunch. Laat je tijdens de lunch in het Atrium inspireren door alle projecten van verschillende Green Offices, Avans-studenten Business Creations en andere partijen. 

Lees alles over de deelnemers van de Markt >>

13.50 - 14.00: Wissel

Tijd om naar de locatie van de gekozen sessie uit ronde 3 te gaan. 

14.00 - 14.50: Parallelsessies ronde 3

Track 1: Digitalisering
Sessie 1.3: Workshop: Experience virtual & augmented reality for sustainability (this workshop is in English)
Spreker: Nicole van Stigt
Read more about this session >

Track 2: Circulaire economie
Sessie 2.3: Het ontwikkelen van SDG’s competenties - van hoogover naar de praktijk
SprekerJos van Hal
Lees meer over deze sessie > 

Track 3: Energie
Sessie 3.3: Op weg naar CO2-neutrale huisvesting voor Hoger Onderwijs in 2050  
Sprekers: Wouter Wienk, Alfred van Kessel, Michel Leenders
Lees meer over deze sessie > 

Track 4: Voedsel
Sessie 4.3: Voeding en verpakkingen, wat kun jij doen?
Speaker: Simone Lips & Jens Visser
Lees meer over deze sessie > 

Track 5: Algemeen
Sessie 5.3: Aan de slag met Circulaire ICT
Sprekers: Joost de Kluijver en Bas Kreukniet
Lees meer over deze sessie

14.50 - 15.00: Wissel

Ga na afloop van de parallelsessies naar het Atrium voor het vervolg van het plenaire programma.

15.00 - 15.35: SDG Talks

Sailing the world with the SDG World Tour - Get on board!

Sprekers: Stefani ChristiantiYoël Schuller
The SDG World Tour is by and for young people. The world is working towards achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. However, this process needs to be accelerated. It is a unique travelling platform that will connect the world by sailing from Amsterdam to New York in 17 stages during 2020-2022; whilst actively promoting the 17 SDGs and inspiring everyone around the globe to adopt the SDGs in their daily lives. The focus lies on activating youth and local communities. In order to achieve this, the SDG World Tour actively develops partnerships with leading (academic) organisations to target and engage with the largest challenges surrounding the SDGs.

SDGs On Stage

Sprekers: Elke van der Valk en Imke van Gaal
De SDG-beweging in het hoger onderwijs is in volle gang! Vorig jaar committeerden 8 hogescholen zich aan het SDG-bekwaam maken van studenten in het HBO en daarbij de krachten en kennis te bundelen. Avans tekende op 26 juni 2018 de SDG charter. Nog geen jaar later, op 9 mei, werd tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Fontys, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform, SDGs on Stage, dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

15.35 - 15.55: Pauze & Markt

Tijdens deze pauze geniet je van koffie, thee en een plantaardige versnapering. Kom in contact met medebezoekers en breid je netwerk uit.  

15.55 - 16.00 : Wissel

Tijd om plaats te nemen in het Atrium voor het laatste plenaire gedeelte van de middag. 

16.00 - 16.45: SustainaBul

Ontdek welke Nederlandse onderwijsinstelling dit jaar koploper is op de ranglijst op het gebied van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. De SustainaBul bestaat sinds 2012 en wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen. 

Welke Nederlandse hogeronderwijsinstelling wint dit jaar de SustainaBul? Vorig jaar was het de Technische Universiteit Eindhoven. Dit jaar heeft de uitreiking van de SustainaBul een andere insteek: deze zal in het teken staan van best practices!

De winnende onderwijsinstellingen zijn diegene met de 'beste best practices'. De genomineerde instellingen geven een korte pitch, waarna de vakjury bekend maakt wie de echte winnaar is. Ook wordt er kort aandacht besteed  aan de daadwerkelijke ranglijst en de plannen voor de komende jaren. Mis het niet! 

16.45 - 17.00: Afsluiting

Korte terugblik en compilatie van de dag door dagvoorzitter Josefine Rook.

17.00 - 18.00: Borrelen & netwerken

Samen napraten met bezoekers van de Nationale Dag van de Duurzaamheid. Ontmoet gelijkgestemden en laat je inspireren door andermans ideeën en enthousiasme onder het genot van een (vegan) hapje en drankje!