Het team

De Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs wordt georganiseerd door Het Groene Brein, SURF, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Studenten voor Morgen, SIG, Green IT en de host onderwijsinstelling. Maar wie zijn de personen die het programma maken en het event organiseren? 

Het Groene Brein: Antoine Heideveld

Antoine Heideveld

Antoine Heideveld is directeur van Het Groene Brein. Met een netwerk van 140 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers, burgercooperaties en overheden die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Concreet en met resultaat. Van een orchideeënkweker, een gemeente, een varkensboer tot een bouwbedrijf.

Antoine is tevens voorzitter van de VVM en van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Lees meer over Antoine >>

SURF: Leonieke Mevius

Leonieke Mevius

Leonieke Mevius is in januari gestart als Community Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij SURF. Daarvoor was zij al zes jaar in dienst bij SURFsara, onder andere verantwoordelijk voor de interne automatisering en het nationale rekencluster.

Als Community Manager MVO is Leonieke verantwoordelijk voor het SURF MVO beleid en de uitvoering ervan. Daarnaast zal zij, vanuit de coöperatie, de samenwerking aangaan met SURF-leden, de overheid en het bedrijfsleven op het hele spectrum van het maatschappelijk verantwoorde ondernemen, maar met een focus op maatschappelijk verantwoord inkopen.

Lees meer over Leonieke >>

Eventmanager: Danique Aaftink

Danique Aaftink

Danique Aaftink is een ervaren, creatieve en resultaatgerichte freelance online marketingcommunicatiespecialist en eventmanager die graag het verschil maakt. Met ruim 10 jaar aan ervaring werkt(e) zij voor organisaties en bedrijven zoals Fairtrade Original, Universiteit Utrecht, SURFspot, Springer Uitgeverij, Better Places, duurzame webshop NuraNature en WakaWaka. 

Daarnaast is zij founder en blogger van Vegan Travel Life. Een lifestyleblog over vegan eten, (duurzaam) reizen en wonen in Barcelona.

Lees meer over Danique >>

Studenten voor Morgen: Britte Rijk

Britte Rijk

Britte Rijk is voorzitter van Studenten voor Morgen en heeft binnen haar bestuur onder andere de organisatie van de NDDHO en de SustainaBul in haar portefeuille. Britte heeft een bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan Universiteit Utrecht afgerond en kwam toen tot het inzicht dat er in veel gebieden nog te weinig aandacht uitgaat naar het milieu. Dit inzicht heeft er niet alleen voor gezorgd dat ze nu een premaster Environment & Society Studies volgt aan de WUR, maar ook dat ze deze theoretische kant van duurzaamheid is gaan combineren met een praktische kant, door betrokken te zijn bij Morgen, het landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst. 

Lees meer over Britte >>

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Frank Hartkamp

Frank Hartkamp

Frank Hartkamp werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afdeling Industrie, Agro en Financiering, team Maakindustrie, High Tech en ICT. RVO is een uitvoerende dienst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Focus is op ICT in relatie tot duurzaamheid en innovatie. Dit komt tot uiting in faciliterende werkzaamheden voor het MJA3 convenant (energiebesparing in de industrie en dienstensectoren), als projectleider EZ Energy Award en EZK evenement: Partners in Energie-uitdagingen, bij het intensiveringsprogramma Energieuitdagingen 2020 en het programma Verduurzaming Industrie. Daarnaast is Frank Hartkamp liaison ICT in Topsectoren.

Frank Hartkamp is een van de founding fathers van de NDDHO (5x) en voorganger Groene ICT en Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (4 x). Dit jaar de 10e editie!

Meer over Frank >>

Studenten voor Morgen: Shanice Campell

Shanice Campbell

Shanice is bestuurslid Hoger Onderwijs 18|19 bij Studenten voor Morgen. Hierbij zet ze zich in voor een duurzamer hoger onderwijs door bijv. het coördineren van het grootste project van Morgen: de SustainaBul. De uitreiking van dit project wordt op de NDDHO gehouden.

Daarnaast is ze bezig met haar MSc Communication, Health and Life Sciences aan de Wageningen University and Research (WUR) en gaat ze graag op projectbasis als peer educator het gesprek aan met leerlingen en studenten op zowel middelbare scholen als mbo-instellingen over maatschappelijk controversiële onderwerpen. Onderwijs staat op veel vlakken centraal in haar leven en ze maakt zich dan ook graag hard voor duurzaamheid binnen deze sector.

Lees meer over Shanice >>

Avans Hogeschool: Esther Punte

Esther Punte

Esther is een ervaren adviseur op het gebied van duurzame ontwikkeling, binnen én buiten het onderwijs. Met een track-record op het gebied van klimaat, circulaire economie en inclusie. Esther heeft een achtergrond in de politicologie en bestuurskunde. Naast haar baan traint ze gemeenteraadsleden en wordt ze gelukkig van dansen, yoga en haar hond.

Lees meer over Esther >> 

SIG / Open Universiteit: Paquita Perez

Paquita Perez

Paquita Perez is hoogleraar en de UNESCO Chair in ‘Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs’ aan de Open Universiteit. In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe wetenschappelijke kennis benut kan worden in maatschappelijke veranderprocessen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en welke leerprocessen daarbij optreden. Hierbij wordt samengewerkt met hbo’s, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
Er wordt nagegaan hoe digitalisering van het onderwijs bijdraagt aan CO2-reductie en hoe de leerprocessen didactisch optimaal worden ingericht. 

Ze is lid van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid van SURFSara en lid van de Programmaraad van de NDDHO.

Lees meer over Paquita >>

Green IT: Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel is werkzaam voor de stichting Green IT Amsterdam. Deze stichting bestaat inmiddels ruim 10 jaar en kent drie doelstellingen. De eerste is het verzamelen en distribueren van kennis om datacenters - met name in Amsterdam - duurzamer te maken. Ook richt de stichting zich op het vergroenen van ICT in het algemeen. Denk dan bijvoorbeeld aan het verminderen van het energieverbruik van ICT-apparatuur. De derde doelstelling is het helpen op gang krijgen van een circulaire economie rond datacenters en ICT - bijvoorbeeld door het terugdringen van eWaste. Samen met onze participanten organiseren wij rond deze thema’s Europese en Nederlandse onderzoeks- en innovatieprojecten.

Lees meer over Robbert >>