Parallelsessie Track 5: Algemeen

In deze track wordt het thema Voed de Toekomst vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 

5.1.  Geloven in de duurzaamheid

Spreker: Gerard de Korte & Marleen Janssen Groesbeek
Omschrijving:
Bisschop de Korte zal ingaan op de visie van de grote religies (Boeddhisme, Hindoeisme, Islam en Christendom) op de heelheid van de schepping, de verantwoordelijkheid van de mens voor de aarde en elkaar en duurzaamheid. De nadruk zal liggen op de visie op duurzaamheid gezien vanuit de geschiedenis en het denken van het christendom.

In juni 2015 publiceerde paus Franciscus zijn encycliek van over het milieu. De encycliek heeft de titel ‘Geprezen zijt Gij’ en verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De encycliek beschrijft het streven naar een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de mensen aan de onderkant van de samenleving die lijden onder de consequenties van verspilling en uitbuiting. De encycliek is met veel instemming ontvangen.

De bisschop zal een korte inleiding houden en zal met de zaal in gesprek gaan over de relatie tussen geloven en/in duurzaamheid. Het gesprek zal begeleid worden door Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool.

 

5.2. Duurzaamheid als publiekstrekker

Spreker: Christian Scheres & Edwin de Kinderen
Hoe trekken we zoveel mogelijk bezoekers naar ’s-Hertogenbosch tijdens een event op de landelijke dag van de duurzaamheid op 10 oktober? Dus niet alleen de mensen die al met duurzaamheid bezig zijn! Tijdens deze innovatiesessie gaan we dit uitdagende vraagstuk tackelen aan de hand van de zes beïnvloedingsprincipes van Dr. Robert Cialdini en aan de hand van creatieve brainstormtechnieken. Onder begeleiding van communicatiestrateeg Christian Scheres en Ynnovate-procestrekker Edwin de Kinderen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De beste ideeën zijn de basis voor een aantrekkelijk concept waarmee we op de dag van de duurzaamheid ‘on tour’ kunnen en die we in samenwerking met jullie gaan uitvoeren!

5.3. Aan de slag met Circulaire ICT

Sprekers: Joost de Kluijver en Bas Kreukniet
Omschrijving:
Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op praktische oplossingen voor e-waste, de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. De sessie wordt afgetrapt door Joost de Kluijver, oprichter van Closing the Loop, een social enterprise en internationale pionier op het gebied van circulariteit voor mobiele telefoons. Hij zal delen welke circulaire kansen er zijn en hoe Closing the Loop daar op inspeelt. Daarbij zullen praktische voorbeelden worden gegeven hoe jij er zelf mee aan de slag kunt gaan. Bas Kreukniet van SURFsara vertelt hoe zij invulling hebben gegeven aan een duurzamer electronica beleid. Zij zagen dat het make-take-waste model dat in de IT-wereld maar al te gebruikelijk is, te kort doet aan het feit dat electronica vaak prima een 2e leven kan krijgen. Zelfs aan het einde van de levensloop van een telefoon, kunnen de metalen nog heel goed hergebruikt worden. De One for One dienst van Closing the Loop biedt hiervoor een praktische oplossing en heeft als doel om van de telefoon een afvalvrij product te maken.