Parallelsessies Track 2: Circulaire Economie

Hoe kunnen we van een take, make, waste economie naar een circulaire economie? Hoe kunnen grondstoffen zo goed mogelijk opnieuw benutten en cirkels sluiten? In deze track gaan zowel wetenschappers als bedrijven in op de concrete uitdagingen en wat die voor het onderwijs en onderzoek betekenen.

2.1. Circulaire Skills

Spreker
Giuseppe van der Helm 

Omschrijving

Welke kennis hebben vakmensen nodig hebben om grondstofgebruik te minimaliseren, te werken in gesloten kringlopen en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen? Naast vakspecifieke kennis is daarbij een integrale aanpak van belang, die waarde hecht aan algemene, cross-sectorale vaardigheden op het gebied van de circulaire economie. Vaardigheden die niet allen aanspraak doen op iemands vakkennis, maar ook op zijn of haar burgerschap, morele competentie en persoonlijke ontwikkeling. Het Circular Skills programma gaat een roadmap opstellen voor het circulaire beroepsonderwijs en pilotprojecten. 

In deze workshop willen we de contouren van het project rondom circulaire skills toelichten en met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste vaardigheden. Welke vaardigheden en competenties missen we nog? Hoe, waar en wanneer zorgen we dat studenten deze verkrijgen? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen MBO en HBO op dit terrein?

2.2. Duurzame inkoopmacht

Spreker
Maurice Bouwhuis, SURF

Omschrijving
In 2018 startte SURF een project om te onderzoeken hoe de Onderwijs & Onderzoekssector bij kan dragen aan de opwekking van additionele Nederlandse duurzame energie. Wij hebben stappen gemaakt in dit proces en graag geven wij een update.

In deze workshop gaan wij met energiecoördinatoren en inkopers uit de sector in gesprek om dit project verder te brengen.

Onderwerpen als 'wat moeten we doen om aan dit project mee te doen?', 'hoe kunnen we elkaar versterken om dit project tot een succes te maken?' en 'waar liggen de uitdagingen?' komen hierbij aan bod.

Workshop 2.3. Het ontwikkelen van SDG’s competenties- Van hoogover naar de praktijk

Spreker
Jos van Hal 

Omschrijving
Tussen geïnspireerd zijn voor Duurzaamheid en de haalbaarheid ervan zit jezelf: dat levert professionele en persoonlijke uitdagingen op. De workshop geeft inzicht in beschreven SDG competenties maar wil de spanningsboog tussen inspiratie en haalbaarheid verder uitdiepen met de deelnemers.