Parallelsessies Track 3: Energie

We gebruiken energie. Als samenleving, als individu, als instelling. Laat je inspireren hoe anderen omgaan met het thema energie als geheel en door verschillende praktijkcases.

3.1. Verborgen Impact

Spreker
Marcel Spaas

Omschrijving
Als de hele wereld zou leven zoals wij in Nederland leven, hebben we 3,6 planeten nodig!  Vanuit een enorme luxe positie zitten wij hier comfortabel in onze eigen bubbel niet of nauwelijks realiserend wat de impact van ons handelen is aan de andere kant van de wereld. Het effect van ons handelen op onze planeet is echt een enorme blinde vlek. Door het zichtbaar maken van die impact kan je vele malen effectiever verduurzamen.

3.2. Van lineaire naar circulaire energievoorziening

Sprekers
Stef Boesten en Wilfried Ivens

Omschrijving

Een duurzaam energiesysteem vereist dat we afstappen van het lineaire patroon van ontginnen, transporteren en verbranden van fossiele brandstoffen om elektriciteit en warmte te genereren. Het energiesysteem van de toekomst is decentraal, zeer lokaal en circulair.

Oude manier
Met het verwarmen koelen van gebouwen gaat nu nog ontzettend veel energie verloren. Het ene moment moeten we gebouwen opwarmen, terwijl op een ander moment de airco's aan gaan.

Slim gebruik
De nieuwste generaties warmtenetwerken maken slim gebruik van deze tekorten en overschotten van warmte en koude, door zoveel mogelijk vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen en de overschotten op te slaan voor later gebruik.

Nu staan deze warmtenetten nog in de kinderschoenen, maar ze hebben mogelijk de potentie om hele steden van warmte te voorzien, volledig op basis van reststromen.

Bij de Open Universiteit (OU) onderzoeken we hoe groot de potentie van directe energie-uitwisseling in de stedelijk omgeving is en wat voor impact zo'n slim warmtenetwerk heeft op de verhouding tussen stakeholders zoals eindgebruikers, gemeenten, energiemaatschappijen en vastgoedeigenaren. 

Innovatief warmte-koude netwerk in Limburg
In de workshop gaan we onder ander in op het innovatieve warmte-koude netwerk dat in Parkstad Limburg momenteel uitgerold wordt.  Hoe kunnen er nu al lessen uit deze netwerken worden getrokken, zodat slimme warmtenetten snel kunnen opschalen tot een volwaardige, circulaire energievoorziening?

3.3. Op weg naar CO2-neutrale huisvesting voor Hoger Onderwijs in 2050

Routekaarten beschrijven hoe we deze opgave gaan realiseren

Sprekers
Michel Leenders (Universiteit Leiden), Alfred van Kessel *(RVO) en Hans Wichers Schreur (HVA)

Omschrijving

Routekaarten beschrijven hoe we deze opgave gaan realiseren

De Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten gaan in het kader van het Klimaatakkoord routekaarten opstellen. In eerste instantie een kaart per sector, later gevolgd door routekaarten per organisatie.

Wat staat ons te doen en wat kun jij bijdragen om dit tot een succes te maken? Michel Leenders (Universiteit Leiden), Hans Wichers Schreur (Hogeschool van Amsterdam) en Alfred van Kessel (RVO) lichten de aanpak toe.