Plenair programma

Tijdens het plenaire programma komen verschillende sprekers aan bod. Hieronder een overzicht.

Plenair Ochtendprogramma:

Keynote 

Spreker: Jan Jonker
Omschrijving: We leven in een tijd van transities. Drie om precies te zijn: de energietransitie, de klimaat opgave en de circulaire economie. Deze triple-transitie is heel bijzonder want richt zich op de radicale verduurzaming van onze economie en maatschappij. Maar wat zijn dat eigenlijk, transities? Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze te herkennen en waarom gaat het om iets fundamenteel anders dan bij een organisatieverandering of een transformatie.

In deze bijdrage geeft Jan Jonker (hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen) conceptueel én praktisch helderheid te geven over deze begrippen en hun samenhang. 

7 Minute Talks

Wat doe JIJ nou? Green Office Talk 
Spreker: Lisa  Heyman 
Het gaat soms niet perse om wat de uitkomst is van wat je doet, maar dat je je met duurzaamheid bezig houd. Dit werkt aanstekelijk, aldus Lisa. Zij wilt in haar talk overbrengen hoe jouw woorden (en intenties) het gedrag in andere mensen kan beïnvloeden, en dat daardoor jouw in-actie soms juist actie teweeg brengt.

Business Innovation Avans Talk
Sprekers: Anne van Hoeven en Spijk Geene
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie: de speerpunten van de opleiding Business Innovation. Wij zijn twee enthousiaste studenten die graag willen inspireren, over hoe wij de dingen net even anders aanpakken en hoe wij het verschil willen en kunnen maken binnen het werkveld. Het belooft een bomvolle pitch te worden waar onderwerpen zoals onze werkwijze, filosofie en persoonlijke ambitie aanbod komen.

Human capital in transitie Talk
Spreker: Marsha Wagner, programma directeur Human Capital Topsector Energy
Hoe kan ‘netwerkleren’ bijdragen aan het innovatievermogen van Nederland en andersom? In 2018 is het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid geïntroduceerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn vijf missies en dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s geformuleerd. In mijn presentatie zal ik toelichten hoe de Topsectoren de verbinding willen maken met innovatie en human capital middels Learning Communities.

Plenair Middagprogramma:

SDGs Talks

Sailing the world with the SDG World Tour - Get on board!
Sprekers: Stefani ChristiantiYoël Schuller
The SDG World Tour is by and for young people. The world is working towards achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. However, this process needs to be accelerated. It is a unique travelling platform that will connect the world by sailing from Amsterdam to New York in 17 stages during 2020—2022; whilst actively promoting the 17 SDGs and inspiring everyone around the globe to adopt the SDGs in their daily lives. The focus lies on activating youth and local communities. In order to achieve this, the SDG World Tour actively develops partnerships with leading (academic) organisations to target and engage with the largest challenges surrounding the SDGs.

SDGs on Stage
Sprekers: Elke van der Valk en Imke van Gaal

De SDG-beweging in het Hoger Onderwijs is in volle gang! Vorig jaar committeerden 8 hogescholen zich aan het SDG bekwaam maken van studenten in het HBO en daarbij de krachten en kennis te bundelen. Avans tekende op 26 juni 2018 de SDG charter. Nog geen jaar later, op 9 mei jl., werd tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Fontys, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform, SDGs on Stage, dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

 

SustainaBul

Ontdek welke Nederlandse onderwijsinstelling dit jaar koploper is op de ranglijst op het gebied van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. De SustainaBul bestaat sinds 2012 en wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen. 

Welke Nederlandse hoger onderwijsinstelling wint dit jaar de SustainaBul? Vorig jaar was het de Technische Universiteit Eindhoven. Dit jaar heeft de uitreiking van de SustainaBul een andere insteek: deze zal in het teken staan van best practices!

De winnende onderwijsinstellingen zijn diegene met de 'beste best practices'. De genomineerde instellingen geven een korte pitch, waarna de vakjury bekend maakt wie de echte winnaar is. Ook wordt er kort aandacht besteed  aan de daadwerkelijke ranglijst en de plannen voor de komende jaren. Mis het niet!