Sprekers Plenair Programma

Overzicht van de sprekers van het plenaire programma

Opening

Diederik

Diederik Zijdeveld

Diederik is opgeleid tot medisch bioloog. Hij heeft meerdere functies gehad die alle te maken hadden met het hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Sinds 6 jaar is hij lid en later vice voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Hij draagt zorg voor de beleidsvelden onderzoek, valorisatie en onderwijslogistiek.

Imke van Gaal

Imke van Gaal

Imke is opgeleid tot imagineer en veranderkundige. Ze heeft 10 jaar ervaring in marketing/communicatie en programma- en projectmanagement waarvan 8 jaar bij Avans Hogeschool. De projecten waaraan zij werkt hebben altijd maatschappelijke waarde en impact. Sinds 1,5 jaar is zij Programma Manager Duurzame Ontwikkeling. In deze rol ondersteunt zij, met een team, de organisatie bij het realiseren duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering, met de SDG’s als handelingsperspectief.

Talks Ochtendprogramma

Talk: Wat doe JIJ nou? Green Offices

Lisa Heyman

Lisa Heyman

Een bestek setje en koffie beker neemt Lisa Heyman, studente Environmental Science, standaard mee in haar tas, zodat zij geen onnodig plastic hoeft te verbruiken. Dit is nu net zo normaal als fietsen. Maar Lisa wilt meer verandering te weeg brengen, vandaar dat zij zich heeft aangesloten bij de GreenOffice van Avans Hogeschool, in Breda. Middels het maken van video’s en uitvoeren van acties en evenementen wilt zij mede studenten laten zien hoe makkelijk/leuk/belangrijk duurzaamheid is.

Talk: Business Innovation in een notendop

 Spijk Geene & Anne van Hoeven

Spijk Geene & Anne van Hoeven

Spijk en Anne zijn twee gedreven en ambitieuze studenten aan de opleiding Business Innovation van Avans Hogeschool. Spijk is een enthousiaste en energieke student die zijn eerste prijs-winnende sociale onderneming heeft opgezet met Boxrs4ALL. Hiermee helpt hij jongeren in Tanzania aan ondergoed. Een absolute self-starter die zelf duurzame oplossingen wil creëren en ontwikkelen. Anne brengt liefst gecreëerde oplossingen en innovaties bij bestaande organisaties in de praktijk. Met haar enorme veranderkracht zette ze gedurende haar stage een organisatie als ING in beweging richting een duurzame toekomst.

Talk: Human capital in transitie

Marsha Wagner

Marsha Wagner

Marsha is programma directeur van de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie (TSE). Haar focus ligt op scholingsvraagstukken die het realiseren van de energietransitie in de weg staan. In 2018 is het nationale publiek-private programma 'De Uitdaging' gestart door bedrijfsleven en het beroepsonderwijs met als hoofddoelen versnelling en opschaling. Marsha werkt tevens aan onderzoeksprogrammering samen met NWO rondom leven lang ontwikkelen in learning communities. Het doel van learning communities is werken, leren en innoveren te verbinden om de ontwikkeling van mensen in gelijke pas te laten lopen met technologische en sociale innovaties.

SDG Talks Middagprogramma

SDG Talk: Sailing the world with the SDG World Tour - Get on board!

Stefani

Christie Stefani Christianti

Christie is originally from Jakarta, Indonesia. After completing a BSc in International Business at Maastricht University, she realised her passion lies in sustainability. This led to her completing an MSc in Sustainability Science and Policy. For her master thesis, she wrote about SDG12 which motivated her to take on this challenge at the SDG World Tour. As a young talent in the team, she is responsible for the content creation of the whole tour and ensuring sustainability practices are met. Christie believes that everyone can make a positive impact in the world when we start small. This needs to happen in a fun and inspiring atmosphere!

SDGs On Stage

Imke van Gaal

Imke van Gaal

Imke is opgeleid tot imagineer en veranderkundige. Ze heeft 10 jaar ervaring in marketing/communicatie en programma- en projectmanagement waarvan 8 jaar bij Avans Hogeschool. De projecten waaraan zij werkt hebben altijd maatschappelijke waarde en impact. Sinds 1,5 jaar is zij Programma Manager Duurzame Ontwikkeling. In deze rol ondersteunt zij, met een team, de organisatie bij het realiseren duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering, met de SDG’s als handelingsperspectief.

SGDs on Stage

elke van der valk

Elke van der Valk

Elke van der Valk is Consultant Regionalisering bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontys Hogescholen. Ze komt uit de hoek van internationalisering waar ze gedurende 10 jaar een groot (internationaal) netwerk heeft opgebouwd waarmee ze vanuit de ‘Think Global, Act Local’ gedachte nu in de zuidelijke regio’s impact wil creëren. Duurzaamheid en SDGs zijn haar expertise en ze adviseert opleidingen over hoe ze dit kunnen integreren in het curriculum. Daarnaast heeft ze in de rol van projectleider samen met 3 andere hogescholen en 2 bedrijven op 9 mei het SDGs on Stage platform gelanceerd, waarbij alle HBO studenten van Nederland, docenten en bedrijven via content en stages met elkaar worden verbonden.

SustainaBul: Juryleden

Kimberley Roersma

Kimberley Roersma

Kimberley Roersma is alumna van Hotelschool The Hague 2016 en founder van Mother Nature Cleans. Mother Nature Cleans wil álle dagelijkse schoonmaak chemicaliën elimineren en vervangen door het gestabiliseerde ozonwater. Kortom, schoonmaken met water, zuurstof en elektriciteit. Met haar duidelijke en heldere visie wil zij de schoonmaak industrie gezonder, duurzamer en innovatiever maken. Mens en natuur moeten hierbij absoluut centraal komen te staan. Hospitality zit in haar bloed en vanuit die drive en motivatie helpt zij bedrijven schoonmaak kwaliteit significant te verbeteren, duurzaamheid te implementeren en de operatie te laten excelleren. We want to change the way the world cleans! 

Nevenfuncties van Kimberley:
- Bestuurslid Facility Management Next Generation
- Onderdeel jongerenraad Staatsbosbeheer
- Founder en bestuurslid Young Professional Hotel Investment Network

Rachel Heijne

Rachel Heijne

Rachel Heijne is sinds 1997 directeur van de VVM, netwerk van milieuprofessionals. De VVM, www.vvm.info, is hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. Daarnaast is zij gemeenteraadslid in Utrecht.

Hiervoor was zij directeur bij VeM, centrum vrouw en milieu waar zij zich inzette voor versteviging van de positie van vrouwen in het milieuwerkveld. Rachel studeerde Culturele Antropologie en Management in dienstverlenende organisaties. In het begin van haar carrière werkte ze op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingsvraagstukken.

Ron Hendriks

Ron Hendriks

Directeur bij Van Beek Ingenieurs. Ambitie: Energie leggen in het echt besparen en verduurzamen. Daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren en altijd gericht op duurzame lange termijnrelaties. Vanuit inzicht, inspiratie en plezier wil hij mensen bewegen naar zelfbewust duurzaam gedrag. ‘Grip op Energie’ in al haar aspecten.
Na ruim 20 jaar ervaring in de energiebesparingsmarkt een duidelijke visie op wat wel en niet werkt om daadwerkelijke energiebesparing te realiseren met behoud van optimaal comfort en binnenklimaat.

Vanuit de holding Priva B.V. diverse directie-/management rollen op Energy & Performance binnen de gebouwde omgeving vervuld.