Sprekers track 2

Hoe kunnen we van een take, make, waste economie naar een circulaire economie? Hoe kunnen grondstoffen zo goed mogelijk opnieuw benutten en cirkels sluiten? In deze track gaan zowel wetenschappers als bedrijven in op de concrete uitdagingen en wat die voor het onderwijs en onderzoek betekenen.

Voorzitter Antoine Heideveld

Antoine Heideveld

Antoine Heideveld is directeur van Het Groene Brein. Met een netwerk van 140 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers, burgercooperaties en overheden die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Concreet en met resultaat. Van een orchideeënkweker, een gemeente, een varkensboer tot een bouwbedrijf.

Antoine is tevens voorzitter van de VVM en van de Coöperatie Leren voor Morgen.

2.1. Circulaire Skills

Giuseppe van der Helm

Giuseppe van der Helm 

Giuseppe van der Helm is een generalist in duurzaamheid. Na 17 jaar in het bedrijfsleven, waarvan 8 jaar in leidinggevende functies, in de chemische en automotive sector een studie theologie opgepakt en les gaan geven in zingeving. Daarna 9 jaar als directeur van de VBDO aandacht gevraagd voor duurzaam beleggen en duurzaam ondernemen. Benchmarks voor pensioenfondsen en verzekeraars om duidelijkheid te krijgen wat duurzaam beleggen is. Bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen om de top van bedrijven aan te spreken. Voorzitter Tax Justice Nederland om belastingontwijking tegen te gaan. Voorzitter IMVO convenanten voor de sectoren goud en metalen om de sociale en milieusituatie in de goudketen te verbeteren. Directeur Coöperatie Leren voor Morgen om duurzaam onderwijs van kinderopvang tot post-doc te stimuleren in. Leren voor Morgen is coördinator van de Alliantie van Sustainable Development Goals 4 over onderwijs.

2.2. Duurzame inkoopmacht

Maurice Bouwhuis

Maurice Bouwhuis

Maurice Bouwhuis is Impulsmanager Onderzoek & Open Science bij SURF. Sinds 2004 werkt hij bij SURFsara, een werkmaatschappij van SURF. Hier heeft hij verschillende functies vervuld, waaronder die van Manager Community Support & Servicemanagement.

Maurice promoveerde in 1998 aan de Universiteit Utrecht met zijn werk op het gebied van experimentele kernfysica bij het NIKHEF. Hij werkte daarna onder meer als postdoc in de VS en in Duitsland. In die tijd verschoof zijn interesse van pure experimentele natuurkunde naar grootschalige dataproductie.

2.3. Het ontwikkelen van SDG’s competenties- Van hoogover naar de praktijk

Jos van Hal

Jos van Hal

SDG implementatie strateeg bij VHL en omringende gemeentes en bedrijven.  Via deze video SDG Demonstrator Nederlandse Versie of SDG Demonstrator English Version is te zien hoe zoiets zou kunnen verlopen in het netwerk van een HBO instelling. Mijn MSc research van 2019 beschrijft de contouren van SDG Transformational competences. Inspirational or Aspirational? The Sustainable Development Goals in Higher Education Institutes  DOI: 10.31715/2018.12