Sprekers track 3

We gebruiken energie. Als samenleving, als individu, als instelling. Laat je inspireren hoe anderen omgaan met het thema energie als geheel en door verschillende praktijkcases.

Voorzitter: Paquita Perez

Paquita Perez

Paquita Perez is hoogleraar en de UNESCO Chair in ‘Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs’ aan de Open Universiteit. In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe wetenschappelijke kennis benut kan worden in maatschappelijke veranderprocessen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en welke leerprocessen daarbij optreden. Hierbij wordt samengewerkt met hbo’s, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
Er wordt nagegaan hoe digitalisering van het onderwijs bijdraagt aan CO2-reductie en hoe de leerprocessen didactisch optimaal worden ingericht. 

Ze is lid van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid van SURFSara en lid van de Programmaraad van de NDDHO.

3.1. Verborgen Impact

Marcel Spaas

Marcel Spaas

Marcel wordt door zijn omgeving omschreven als praktisch idealist. Hij ziet de aarde als één systeem waar we allen verdomd zuinig en respectvol mee om moeten gaan. Vandaar zijn passie voor Fairtrade, True price, Verborgen Impact wat aantoont dat er nog heel veel moet gebeuren.  De uitdaging om daar iets mee te doen bracht hem bij FairClimateFund. Van daaruit werkt hij samen met kleine boeren aan CO2 reductie projecten (Clean cooking & herbebossing)  en koppelt dit aan bedrijven die hun CO2 uitstoot nog niet snel genoeg kunnen verlagen.   
#Urgentie #Ecosystemen #Africa #Bosbouw #Duurzaam #tweevoortwaalf #Urgenda #MVONederland #bouwtzijneigenhuis #DenDungen #Fairtrade #BijnaVegetarier #www.fairclimatefund.nl #FairtradeCarbonCredits

3.2 Van lineaire naar circulaire energievoorziening

Stef Boesten

Stef Boesten

Stef Boesten is promovendus aan de Open Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op schaaleffecten en leren in de stedelijke energievoorziening van de toekomst. 

Wilfried Ivens 

Wilfried Ivens

 

Wilfried Ivens is universitair hoofddocent Milieuwetenschappen aan de OU. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich mede op energietransities.

3.3: Op weg naar CO2-neutrale huisvesting voor Hoger Onderwijs in 2050

Michel Leenders

Michel Leenders

Michel Leenders is directeur vastgoed van de Universiteit Leiden en vertegenwoordiger namens de VSNU voor het opstellen van de routekaart.

Hij zal de inhoud van de routekaart toelichten en het proces waarlangs de universiteiten gezamenlijk tot deze routekaart zijn gekomen.

Alfred van Kessel

Alvred van Kessel

Alfred van Kessel is adviseur bij  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  en vanuit die rol ook relatiebeheerder voor onderwijssectoren. Hij biedt waar mogelijk ondersteuning aan het opstellen van de verschillende routekaarten en is betrokken bij het vervolgproces voor het opstellen van routekaarten op instellingniveau.

Hans Wichers Schreur

hans

Hans Wichers Schreur is directeur Vastgoed en huisvestingsbeleid van de Hogeschool van Amsterdam. Hans heeft meegewerkt aan het opstellen van de routekaart voor Hogescholen. Tijdens deze sessie presenteert hij de hoofdlijnen van deze routekaart.